Lorem Ipsum е фиктивен текст, използван в наборната и печатната индустрия. Lorem Ipsum е стандартният манекен текст в индустрията още от 1500-те години насам, когато неизвестен принтер взел камбуз от тип и го разбъркал, за да направи книжка за образци на типа. Той е оцелял не само пет века, но и скокът в електронното набиране, оставайки по същество непроменен. Той е популяризиран през 60-те години с пускането на листове Letraset, съдържащи пасажи на Lorem Ipsum, и по-скоро със софтуер за настолни издателства като Aldus PageMaker, включително версии на Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum е фиктивен текст, използван в наборната и печатната индустрия. Lorem Ipsum е стандартният манекен текст в индустрията още от 1500-те години насам, когато неизвестен принтер взел камбуз от тип и го разбъркал, за да направи книжка за образци на типа. Той е оцелял не само пет века, но и скокът в електронното набиране, оставайки по същество непроменен. Той е популяризиран през 60-те години с пускането на листове Letraset, съдържащи пасажи на Lorem Ipsum, и по-скоро със софтуер за настолни издателства като Aldus PageMaker, включително версии на Lorem Ipsum.